Bạn đang xem tin: Toàn quốc 
Key word:
Chuyên mục:
Nơi giao:

Nội dung hỏi đáp

Câu hỏi: Tôi muốn tin đã đăng xuất hiện đầu trang thì phải làm sao.

Tôi muốn tin đã đăng xuất hiện đầu trang thì phải làm sao.

Nội dung trả lời

Để tin đăng của bạn xuất hiện đầu trang, bạn  vui lòng ấn nút "cập nhật" trong phần quản trị tin đăng. Tin đăng cập nhật gần nhất thì sẽ được hiển thị trên cao nhất.

Chúc bạn luôn up được tin lên đầu trang.

Thân ái.

Để tin đăng của bạn xuất hiện đầu trang, bạn  vui lòng ấn nút "cập nhật" trong phần quản trị tin đăng. Tin đăng cập nhật gần nhất thì sẽ được hiển thị trên cao nhất.

Chúc bạn luôn up được tin lên đầu trang.

Thân ái.

Đối tác
Thống kê truy cập
Liên kết